Oferujemy szkolenia w formule otwartej lub zamkniętej dla:

  • klientów instytucjonalnych,
  • klientów indywidualnych,
  • zakładów pracy,
  • placówek publicznych, takich jak: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej.

Wysoką jakość naszych szkoleń gwarantuje doświadczona kadra oraz wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Nasz zespół trenerski składa się z doświadczonych wykładowców, którzy realizują programy szkoleniowe opracowane na podstawie wnikliwej analizy rynku pracy oraz zapotrzebowania na kwalifikacje. Szkolenia są realizowane z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych.

Nasza Firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest corocznie weryfikowany i aktualizowany.

Posiadane przez INFINITECH Sp. z o.o. referencje, poświadczenia oraz opinie zarówno słuchaczy szkoleń, jak i instytucji współpracujących potwierdzają wysoką jakość usług oraz solidność i profesjonalizm przy realizacji swoich zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń!