Obsługa BHP

INFINITECH Sp. z o .o. oferuje pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • przejęcie obowiązków służby BHP,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
 • opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ w zakładzie,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do kontaktu tel. 662 183 628 Jaworzno, 504 122 208 Psary.

INFINITECH – PROFESJONALNA FIRMA Z GWARANCJĄ!