Programista NET

INFINITECH Sp. z o. o. zakończył kurs Programista .NET zrealizowany dla ZDZ Zakład Doskonalenia Katowice w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.

Kurs obejmował tworzenie aplikacji w Windows, zarówno podstawowych aplikacji desktopowych, korporacyjnych portali w technologii ASP.NET, jak i zaawansowanych systemów raportowania.

Zajęcia w INFINITECH Sp. z o. o. prowadzą trenerzy Microsoft Certified Trainer (MCT).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY… PROFESJONALNA FIRMA Z GWARANCJĄ!