Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie z zapowiedziami prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania zasad bhp, w tym oceny ryzyka zawodowego pod kątem możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Pracodawca ma obowiązek stale oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ocena powinna być przeprowadzona osobno dla danego stanowiska pracy i uwzględniać jego specyfikę.

Ocena ryzyka musi podlegać konsultacji ze służbą bhp lub osobami wykonującymi zadania tej służby. Dobrą praktyką jest zaangażowanie do oceny również pracowników wykonujących pracę na stanowisku podlegającym ocenie.

INFINITECH Sp. z o.o. realizuje kompleksową obsługę BHP dla firm.

☎ 504 122 208   ? biuro@infinitech.pl 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY –
PROFESJONALNA FIRMA Z GWARANCJĄ!