Usługi informatyczne

Systemy działające w serwerowniach i centrach danych pełnią fundamentalną rolę dla funkcjonowania organizacji biznesowych.

Każda zmiana na poziomie infrastruktury ośrodków przetwarzania nabiera charakteru zmiany biznesowej, a przerwa w działaniu systemów – przestoju firmy.

Biorąc pod uwagę znaczącą rolę IT w dzisiejszym biznesie, najważniejsze staje się ograniczenie do niezbędnego minimum czasu niedostępności usług, zachowanie ciągłości operacyjnej i utrzymanie stabilności działania systemów IT.

Specjaliści INFINITECH Sp. z o.o. zakończyli przeniesienie infrastruktury IT dla GSF Polska z siedzibą w Tarnowskich Górach.

tel.: 504 122 208  e-mail: biuro@infinitech.pl 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – PROFESJONALNA FIRMA Z GWARANCJĄ!