Szkolenie BHP

INFINITECH Sp. z o. o. przeprowadziła szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych dla AERO-ENERGY z Gliwic.

Podczas kursu, przeprowadzonego w formie e-learningu, pracownicy dowiedzieli się między innymi o swoich prawach i obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poznali zagrożenia dotyczące zajmowanych stanowisk oraz zaznajomili się ze sposobami postępowania w sytuacjach nagłych.

Szkolenie BHP, choć wymagane przepisami prawa, ma ogromne znaczenie dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy, w tym również w zakładach technicznych i czy przedsiębiorstw produkcyjnych, w których zatrudnieni są konstruktorzy, technologowie, architekci czy projektanci.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY… PROFESJONALNA FIRMA Z GWARANCJĄ!