Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

INFINITECH Sp. z o. o. przeprowadziła szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych dla AERO-ENERGY z Gliwic. Podczas kursu, przeprowadzonego w formie e-learningu, pracownicy dowiedzieli się między innymi o swoich prawach i obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poznali zagrożenia dotyczące zajmowanych stanowisk oraz zaznajomili się ze sposobami postępowania w sytuacjach nagłych. Szkolenie BHP, choć wymagane przepisami prawa, ma ogromne znaczenie dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy,…

Czytaj więcej